Εκπαίδευση

36188347_965781330255691_762553487435025

Η Active Point εξειδικεύεται στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ασφαλή εργασία σε ύψος.

 

Οι εκπαιδευτές της έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία  εκπαίδευση σε τεχνικές και μεθόδους εργασίας και διάσωσης σε ύψος, σε εξειδικευμένες εταιρείες όπως η Miller, η Gravity Training ή οργανισμούς όπως ο IRATA. Επιπλέον, έχουν μεγάλη εμπειρία καθώς και οι ίδιοι εργάζονται πολλά χρόνια στο πεδίο των εργασιών σε ύψος.

 

Η Active Point είναι αναγνωρισμένη από την Vodafone International ως φορέας παροχής εκπαίδευσης για προστασία από πτώση. 

 

Η Active Point προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εργασία σε ύψος, σε συνδυασμό με πρακτική κατάρτιση είτε στο εκπαιδευτικό μας κέντρο AITC (Active Industrial Training Center) είτε στις δικές σας εγκαταστάσεις ή σε οποιαδήποτε άλλο κατάλληλο χώρο όπου θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στις δικές σας ανάγκες εκπαίδευσης

Ως εταιρεία παρέχουμε επίσης εκπαίδευσή για Ασφαλή Εργασία σε Ανεμογεννήτριες με τη πιστοποίηση του Global Wind Organization (GWO)
 

Gwo logo.png
Fall Protection Logo.jpg