Ο Άγγελος Ασαργιωτάκης είναι τεχνικός εργασιών σε ύψη εν ενεργεία με πιστοποιημένη εκπαίδευση του μεγαλύτερου επιπέδου (3) από τον οργανισμό IRATA. Είναι εκπαιδευτής στο τομέα πρόσβασης σε ύψη με σχοινιά και στις τεχνικές διάσωση βουνού για περισσότερο από 15 χρόνια. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής για ενηλίκους καθώς έχει πιστοποιηθεί και από την VODAFOΝΕ  για εκπαίδευση των τεχνικών της ανά το κόσμο για εργασίες σε Ύψος. Επίσης είναι πιστοποιημένος τεχνικός για επισκευές σε φτερά ανεμογεννητριών επιπέδου 3.