Η Εταιρεία

Η ActivePoint (που ιδρύθηκε το 2000) εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων για εργασίες   σε ύψος με εφαρμογή σε πολλές επιχειρήσεις

 

"Το όραμά μας είναι να αναγνωριστούμε ως ηγέτης στον τομέα της  Προστασίας από Πτώσεις και Ασφάλειας σε Ύψος"

"Αποστολή μας είναι να παρέχουμε προηγμένες , ασφαλείς και ποιοτικές λύσεις και να προάγουμε την κουλτούρα της ασφάλειας σε ύψος σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας"

Κύριοι τομείς δραστηριοτήτων:

Εργασίες σε ύψος με πρόσβαση με σχοινί

Επιθεώρηση πτερυγίων ανεμογεννητριών, επισκευές και άλλες υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες & λύσεις για εργασία σε ύψη με ασφάλεια

Εγκατάσταση, έλεγχος και συντήρηση συστημάτων προστασίας από πτώση

Εξοπλισμός για Προστασία από πτώση και Μέσα Ατομικής Προστασίας

Εκπαιδεύσεις για Εργασία σε Ύψος με Ασφάλεια
 

Αγγελος Ασαργιωτάκης
Height Operation Manager

Ο Άγγελος Ασαργιωτάκης είναι τεχνικός εργασιών σε ύψη εν ενεργεία με πιστοποιημένη εκπαίδευση του μεγαλύτερου επιπέδου (3) από τον οργανισμό IRATA. Είναι εκπαιδευτής στο τομέα πρόσβασης σε ύψη με σχοινιά και στις τεχνικές διάσωση βουνού για περισσότερο από 15 χρόνια. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής για ενηλίκους καθώς έχει πιστοποιηθεί και από την VODAFOΝΕ  για εκπαίδευση των τεχνικών της ανά το κόσμο για εργασίες σε Ύψος. Επίσης είναι πιστοποιημένος τεχνικός για επισκευές σε φτερά ανεμογεννητριών επιπέδου 3.

Δημήτρης Μπουραζάνης
Safety Training Supervisor

Ο Δημήτρης Μπουραζάνης έχει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας στην ορειβασία και την εκπαίδευση σε ύψος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από τη Vodafone για να εκπαιδεύει τεχνικούς για εργασίες σε ύψους και είναι εν ενεργεία τεχνικός εργασιών σε ύψη με πιστοποίηση  από τον Irata επιπέδου 2.

Οι άνθρωποί μας

Όλοι οι τεχνικοί μας είναι έμπειροι στις εργασίες σε ύψος και έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στις τεχνικές πρόσβασης με σχοινί από τον οργανισμό IRATA. Έχουν επίσης εκπαιδευτεί σε τεχνικές διάσωσης και έχουν πιστοποιηθεί για την παροχή επείγουσας ιατρικής περίθαλψης από την American Heart Association. Κάποιοι από τους τεχνικούς μας είναι και εκπαιδευτές για  εργασία σε ύψος  και για τεχνικές διάσωσης, καθώς και ενημερωμένοι για τις τελευταίες τεχνολογίες-τεχνικές και διαδικασίες ασφαλείας.

Διαθέτουμε Πιστοποιητικά από :

IRATA , GWO ,  Gravity Training , ΕΟΠΕΠ ,  American Heart Association , Red Cross , Danish Wind Power Academy , Kong , Mittelmann ,  Protekt , Honeywell